HERU

Home > spiritual, Spiritual Herbs, Video > 10 facts ngomoya wesithunywa

10 facts ngomoya wesithunywa

Jun 2024 07

source

--CopyRights: https://heruinterface.com/10-facts-ngomoya-wesithunywa/

37 Comments

 1. #1

  Amen Mkhulu truly thank u for enfundiso yakho🙏🏼🙏🏼

 2. #2

  Camagu Mkhulu….waycacisa kakuhle👏👏👏makwande

 3. #3

  Amen mkhulu siyabonga akwande khehla 🙏

 4. #4

  Thank you…Gogo for clearing that….please share some light on the issue ya names n surnames one day especially on people like whom their parents are not married…please

 5. #5

  Siyabonga mkhulu ibewusizo Kimi levideo

 6. #6
 7. #7

  Kganya mkhulu thank you so much about the teachings,👏🏼👏🏼

 8. #8

  🤞🙏🙏🙏 1:48

 9. #9

  🤞🙏🙏🙏

 10. #10

  🙏🙏🙏🙏

 11. #11

  100% 🙏👌🤍

 12. #12
 13. #13

  Siyabonga kakhulu

 14. #14

  Mina iyodwa into engine concern ngayo,Kanti imi makuph nendawo irelationship yesangoma no Jesu ngoba ngakhe ngakholwa ngalifunda ibhayibheli alihambisani nhlobo nezinto zesintu futhi umangabe nimazi uJesu uvela kanjani emibonakalisweni(image wise). Ngoba isikhathi esiningi nikhuluma ngoJesu as if nikhe namubona. Angigxeki lutho,kodwa nje ngenziwa wukuthi ngifisa ukwazi. As far as I know umthandazeli uyakhuleka akasebenzisi umuthi. Futhi nayo lendaba ka Jesu isithanda ukungabazisa. Iqiniso lithi inkolo ka Jesu yeza nabe lungu bafika bayi fistela lento ebantwini kebalawa bonke abangafuni ukuyamukela lenkolo in the Western Cape and Congo they have a place called a black room where they used to torment our ancestors forcing them to take this religion if it was a good thing why did they force people into it. We need a clarity,any belief that you don't question is dead so I'm that kind which questions a lot in order to understand.

 15. #15

  Haaa ngiyabonga baba😢

 16. #16

  Siyabonga mkhulu ukusilethela ukukhanya inkosi ikubusise 🙏

 17. #17
 18. #18

  Mmm mkhulu siyabonga kakhulu ngokusipha ukudla komphefumulo😊 uJesu esehamba wasishiya no mduduzi owumoya ongcwele uwonake lomoya osimbulelayo konke ♥️💯🙌🙏

 19. #19

  Thokozani mkhulu, this was an helpful 🙏🏿🙏🏿

 20. #20

  Siyabonga makhosi

 21. #21

  Min sengfun ukukubon ubuso nobuso.sengkhathel ukukubuk la😂😂

 22. #22

  Ayi mkhulu wam wavel wangqamukel ngenye idlel manje kodw usenzan ngeqibiso eyi waybeka ngvukwa wumoya mkhulu. ayi uyakuhlebel ujehova mkhulu.

 23. #23

  Dumela ntate and all the followers. Thank you x3. Lesedi, khanya!

 24. #24
 25. #25

  Sawbona Mkhulu…. akwande… izimfundiso zakho iyangi khulisa and ziyangakha futhi

 26. #26

  Mkhulu siyabonga kakhulu siyafundza lokuningi ❤❤❤

 27. #27

  Emakhosini…makwande khehla…sifunda njalo👏👏

 28. #28

  Wow interesting🙏🏾

 29. #29

  Th❤❤okoza mkhulu kuyezwakala siyabonga unkulunkulu akwandisele

 30. #30

  Uthini uNkulunkulu mdali wethu sonke ngezangoma, izinyanga, abathakathi, amadlozi, amasonto, nangamasiko? Leviticus 19:31,Duteronomi 18:10-12,Isaiah 8:19,Roman's 10;1-3,2Corintians 11:12-15,Mark 7:7-9,13.

 31. #31

  Sawubona mkhulu … Uma Mina ngiyi sangoma manje kuvuka isthunywa kusebenza kanjani

 32. #32

  Amen mkhulu 🙏🙏

 33. #33
 34. #34
 35. #35

  Iyooo, ngibonga angicedzi khehla ngemavi losiphewona namuhla, angikhulisile kakhulu, inkungu ikhweshile emehlweni,siyabonga khehla, ibambe njalo khehla🙏🙏🙏

 36. #36

  LESEDI KGANYA! 👏🏼kuzwakele KHEHLA . MAKWANDE 👏🏼

 37. #37

  🙏🙏🙏🙏 thanks God bless you 🙏❤️

 38. Leave a Reply

  Welcome (Toggle)

  (required)