HERU

Home > spiritual, Spiritual Herbs, Video > Public Debate on the State Control of Religion in South Africa

Public Debate on the State Control of Religion in South Africa

Mar 2023 19The All African Federation of Churches(AAFC) and other indigenous religious, traditional communities, including mainline religious communities
collectively condemn the proposal of the CRL report which will amount to state control of religion.

source

--CopyRights: https://heruinterface.com/public-debate-on-the-state-control-of-religion-in-south-africa/

1 Comment

  1. #1

    Mr Nomavuka uyibeke kakuhle yacaca ca!! Sizobanengxaki nyani kuba eneneni akuvulwa ngomthandazo pha, kukhala opoint of order qha. Abakhalazi nix ngenkonzo zase maphandleni. KOdwa likhona ithemba xa simanyene, ubunye ngamandla, unity is power. Sikhokhele Prophet Radebe zihlangane iAfrican Leaders for the better of our roots,identity and spirituality.

  2. Leave a Reply

    Welcome (Toggle)

    (required)