HERU

Home > spiritual, Spiritual Herbs, Video > Imfihlo yaseManzini

Imfihlo yaseManzini

May 2024 04Kunemfihlo emanzini kubalulekile ukuthi sihloniphe uma siyekhona ngenhloso yokophahla

source

--CopyRights: https://heruinterface.com/imfihlo-yasemanzini/

28 Comments

 1. #1

  Ngyabonga kakhulu ngemfundiso ngyabonga bengiqela ukubuza uma ingane yakho ingafuni ukusizwa hizinyanga or abaprofeta but impilo yakhe ihlangahlangene
  Kumele ngenzenjani ngiyaboga

 2. #2

  Thokozani Mpunga yebandla izimfundiso zakho ziyangifundisa ngezinkathi zonke , mkhulu uyangibusisa ehlelweni lwakho ngicela usikhulele mkhulu inkosi ukubusise

 3. #3

  Khehla lwazi lakho lujulile

 4. #4

  Ngyafisa ukwazi kabanzi ngok’jula lolwandle, amanzi, kanye nemimoya esebenza ngakho kokbili. Singaw’thakasela u-Part 2 Baba. Siyabonga Mpunga ngezimfundiso zakho. Zibalulekile. Ubalulekile 🙏🏿

 5. #5

  Sawubona mkhulu ngicela kubuza I date 27 March ngabe u27 March 2022 Sunday ngabe sizosonta yini ave ngajabula nokuthi ngzothola usizo

 6. #6

  Kunjalo Mkhulu..imfihlo ikhona emanzini

 7. #7

  Siyabonga ngolwazi olukhulu kangaka , qhubekela phambili ungadinwa yithi 👏👏👏👏👏 baba Mpunga 🙏

 8. #8

  Ngihlezi Ngiphupha Ngisemanzini. Emfuleni Ngigeza Ngicela Ungisize. Boet oMdala

 9. #9

  Siyabonga ngolwazi mkhulu

 10. #10

  Siyabonga ngolwazi mkhulu

 11. #11
 12. #12

  Siyabonga mpunga yesintu izeluleko

 13. #13

  Imfundiso yakho Mkhulu iyavakala ongezwanga ngeze aphinde ezwe siyabonga camagu

 14. #14

  Camagu Mpunga!!!

 15. #15

  asbong mpungah yesint ngizob ngikhon laph mhlamp nezinking lezi ezikhon zingab ngcon ngyafis ukubonan naw mpungah ngob kad sasihamb lawo manz kodw kungenzek luth empilwen

 16. #16

  Gogo Bathin ushaya into eStraight

 17. #17

  Ngaphuthelwa eThekwini bakithi

 18. #18

  Ukungazi kufana nokungaboni Mnewethu, sihlula sesitsheliwe, sizitshela ukuthi siyazi sibe singazi ngisho u "a". Siyisizukulwane esingenanhlonipho, esithanda amankwebevu nobumnandi obungapheli. Imibuzo esiyibuzayo isuke ikhombisa nje ukuthi siyaphikisana nenqubo yesikompilo lethu ngenxa yale mfundoze yondlebezikhany'ilanga. Isalakutshelwa sibona ngomopho. 🤞

 19. #19

  Very Powerful!! Don't tell people about your secrets that you don't use muthi , you only use water.

 20. #20

  Siyabonga ngolwaz olukhulu kangaka…uqhubeke njalo Mpunga❤

 21. #21

  Ayi mina Mpunga inkinga yami angyazi ikuphi ngoba sengikuzame konke kodwa impilo imile nya…. Two weeks ago I bought isiWasho sa “mkhulu Mlaba”, kwasona ASINGENZELANGA lutho. Kujamile konke nje.

  Ngiphuma khona olwandle nasemfuleni ngageza, ngenza iladi but impilo imile nya….

  Sometimes ngyazibuza ukuthi mhlampe kungcono ukungenzi lutho ngoba vele ngiphuma kuMndeni okholwayo, obungenzi lutho okuhlangene ne’dlozi.

  Mhlampe kuJamile nje ingoba ngenza izinto ebebe ngazenzi bona. Mina personally I’ve given up.
  Ngikhathele! ✌🏾

 22. #22

  Engake uthi ukujula kancane ngamanzi nje khehla lami. Syabonga

 23. #23

  Iqiniso abantu bathanda izinto baveze yonke into kuma social media

 24. #24

  😂😂😂wawuwudla bo….waze wangihlekisa

 25. #25

  Ngiyabonga Mbanjwa ihlezi ingikhathaza lento yokushutha nokugqoka okungahloniphekile🙏🏾🙏🏾

 26. #26

  Eish Siyabonga Mpunga ngolwazi 🙏🙏

 27. #27

  Eiy bakithi ngoba lama fone,…nokushutha. sbonge Mpungaaa

 28. #28

  Batshele Mkhulu aybandla bashutha yonke into bafaka lo Facebook

 29. Leave a Reply

  Welcome (Toggle)

  (required)