HERU

Home > Lost Souls > நாம் இறந்த பிறகு நம் ஆன்மா எங்கே போகிறது? Is Afterlife True.? What Happens To Soul After Death?

நாம் இறந்த பிறகு நம் ஆன்மா எங்கே போகிறது? Is Afterlife True.? What Happens To Soul After Death?

Apr 2024 06#factstamizhan
What Happens To After Death?Science cant give proper answer to this question.But religious books give answer for where does our go after death.It also gives answer for .According to spiritual books After death goes to heaven or hell.

#soul #death # #spirituality #interestingfacts #unknownfacts #amazingfacts #tamilfacts #factstintamil #facts #tamil #education #entertainment #knowledge #science #interestingfacts #space #spacevideos #information #world #earth #india #nature

🆂🆄🅱🆂🅲🆁🅸🅱🅴 🆃🅾 🅼🆁.🅵🅰🅲🆃🆂 🆃🅰🅼🅸🆉🅷🅰🅽

Favourite videos Of Mr.Facts Tamizhan

What is Doppelganger:
Alive Evidences Of Ramayana across world:
What is deep inside the ocean.? :
Amazing things discovered Underwater :
Why is tsunami formed.? :
What Was Found At The Bottom Of The Deepest Hole ? :

More Videos:
Facts & Mystery videos-

Science & space Videos-

For any copyright issues Or business enquiry kindly directly contact me at:
mftbusinessofficial@gmail.com

Note: I don’t own all the images and video clips shown in this video. All credit goes to the respective owners.
Please note that all the media and content use in this video is only to educate and to entertain people with valuable information. Thank you so much for your kind Understanding. Or else if you want to remove your material please reach me out through mail, I will immediately delete the material that you owned.Also, There is no copyright infringement intended for the music used in this video.

Music in this video is provided by youtube audio library under free to use category.

𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐅𝐨𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐍𝐎𝐓 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞 𝐨𝐫 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐧𝐲 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬, 𝐚𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥.
𝐂𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟏𝟎𝟕 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐀𝐜𝐭 𝟏𝟗𝟕𝟔, 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫 “𝐟𝐚𝐢𝐫 𝐮𝐬𝐞” 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐬 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐬𝐦, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠, 𝐭𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠, 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩, 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡. 𝐅𝐚𝐢𝐫 𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐬 𝐞. 𝐚 𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐜𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐰𝐢𝐬𝐞 𝐛𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐢𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠. 𝐍𝐨𝐧-𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭, 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐢𝐩𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫 𝐨𝐟 𝐟𝐚𝐢𝐫 𝐮𝐬e
𝐀𝐥𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧𝐬 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐚𝐬 𝐜𝐜𝟎, 𝐜𝐜 𝐛𝐲 𝐒𝐀 𝟏.𝟎, 𝐜𝐜 𝐛𝐲 𝐒𝐀 𝟐.𝟎, 𝐜𝐜 𝐛𝐲 𝐒𝐀 𝟑.𝟎 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐜 𝐛𝐲 𝐒𝐀 𝟒.𝟎 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞

source

--CopyRights: https://heruinterface.com/%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%87%e0%ae%b1%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%95%e0%af%81-%e0%ae%a8%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%86%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%ae/

33 Comments

 1. #1
 2. #2

  Thats all true super vedio use for all trust live in happy without fake life🙏

 3. #3

  விஞ்ஞான அறிவு ஒரு மயிறுக்கும் உதவாது!

 4. #4
 5. #5

  Maru piraivi manusanaa irunthaa antha piravi iruka koodathu

 6. #6

  If there really is life after death, then nobody should be afraid to die. Nobody should cry when someone dies cause that person is going to be in a better world. 😂😅😂😅😂

 7. #7

  இறந்த உடன் நமது ஆத்மா நம் உடலோடு வந்து சேருமா?

 8. #8

  அருமையான பதிவு நன்றிகள் பல நண்பா 🙏🙏🙏

 9. #9

  Maranam enbathu mudivu illai adhu inoru vaazhakai kana thodakam

 10. #10

  Check quran all answers in it

 11. #11

  Swamy sivanandha wrote abook about. This ..namedi'life after death'

 12. #12

  Naan en pillikaka thaan uyer valuren

 13. #13

  இறப்பது அடுத்த நொடியாக கூட இருக்கலாம்,இருக பற்று நமசிவாய நாமத்தை.

 14. #14

  I heard actual experience of life after death. Also has zeen the warm light. My life is around 85 years only, sadly.

 15. #15

  Bro itha ellam nambra madriya iruku

 16. #16

  Bro every thing already clearly mentioned very detailed

 17. #17

  Full fake 😊

 18. #18

  Enna valkai pirava nilai vendum iraiva

 19. #19

  Whether you believe or don't believe is out of concern. If anyone doesn't believe it doesn't mean that it's wrong. What i type here is the promise. Jesus is the ever and ever living God. He is going to come to this world as the judge. After death there are only two places – Heaven and Hell. Those who believe that the unseen God was seen having taken the form of a man and He himself came down to the earth in the name of Jesus to save mankind from sins ( so that they can go to eternity in heaven) will only be saved. This is the truth. Heaven is real and God Jesus is real. Jesus is the only living God and the Creator of us. He is coming soon. Amen. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 20. #20

  Ellam Avan seyal 😅

 21. #21

  சாரி யாருக்கும் தெரியாது
  உனக்கு எப்படி தெரியும் ❓

 22. #22

  Enga amma enna vittu poi 18 days 😢 en amma na theditu tha iruka I miss u amma.

 23. #23

  Jesus is only a god

 24. #24

  ❤ஓம்நமசிவாய❤

 25. #25
 26. #26

  Nanum sethu than pilaithen

 27. #27

  Inthamarinaraiyaavidiobodunga

 28. #28

  ணணடடடண₩)

 29. #29

  En paiyan mattum ilana nanum antha nimathiyana Idathuku poiduven . I am waiting for my death

 30. #30
 31. #31

  சார், இந்த விஷயத்தில் எனக்கு உடன்பாடு உண்டு. ஏனெனில் நான் 40 வருடங்களுக்கு முன் என் மனைவியை மிரட்டுவதற்காக தூக்கு போட்டுக் கொள்ள நடித்தேன். ஆனால் கயிறு உண்மையான என் கழுத்தை இறுக்கி விட்டது. நான் மயங்கி விட்டேன். அந்த நேரத்தில் என்னை சுற்றி பல உருவங்கள் (ஆவிகள்) என்னை தொட்டு பார்க்க இருந்தது. அந்த நேரத்தில் தான், என் தந்தை இறந்து 3 மாத இருந்து பொழுது அவர் தான் அந்த உறுவங்களை தள்ளி விட்டு எனக்கு நினைவு திரும்ப காரணமாக இருந்தார். இதை எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன்.

 32. #32

  I have experienced this!! When I gave birth to my child!! I saw the light & heard some voice!! & I forgot that I gave birth a minutes ago.. all i remember my childhood days with my parents!!! This experience is true!!

 33. #33

  மூளை இல்லன்னா தான்டா முட்டாள் மூலை இருந்தும் முட்டாளா இருக்கியேடா😂

 34. Leave a Reply

  Welcome (Toggle)

  (required)